SPOLEK HORNÍ A DOLNÍ ÚDOLÍ

 

Poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí

Historie poutního místa je úzce svázána s hornickou činností a jeho počátky spadají již do pol. 15. století. Koncem 19. století byl na úbočí Příčné hory postupně dobudován komplex zděných staveb, který tvořila kaple sv. Anny, tři menší kaple (Dušičková, P. Marie Bolestné a sv. Marty), obytný dům s restaurací a hospodářská budova. Na výzdobě kaplí se podílela významná rodina místních sochařů a řezbářů Kutzerů a malíř Franz Templer.

 celkový pohled na poutní místohistorický pohled na poutní místo

Po odsunu původního německého obyvatelstva po druhé světové válce dochází k postupnému úpadku a devastaci poutního místa. V 60. letech 20. století byly zbourány všechny objekty kromě kaple sv. Anny, která však nadále chátrala až do doby, kdy náš spolek odkoupil ruinu kaple i s přilehlými pozemky a pustil se do její náročné obnovy. 

ruiny kaple sv. Anny před započetím prací

Na jaře roku 2016 začalo bývalé poutní místo po nezbytných projekčních přípravách postupně ožívat. Vyklidili jsme veškerou stavební suť z prostoru kaple a jejího bezprostředního okolí, zahájili postupné odstraňování původní omítky a staticky zajistili jedinou dochovanou klenbu.

     momentka po ukončení vyklízecích prací

Formou sobotních dobrovolných brigád byly okolní pozemky vyčišteny od náletových dřevin, započalo kácení přestárlých a nemocných líp a na hlavní přístupové lesní cestě byly u rozcestníku turistických tras instalovány informační tabule pojednávající o historii poutního místa a projektu jeho obnovy.

technika při terénních úpravách okolí kaple

Srdečně vás zveme k návštěvě tohoto magického místa s krásným výhledem na protější pásmo Orlíka. Bývalé poutní místo sv. Anny a Marty leží přímo na trase Údolské hornické naučné stezky začínající na autobusové smyčce v Horním Údolí. Dostanete se zde také po značené hřebenové cyklotrase a v zimě po lyžařské běžecké trase vedoucí z Rejvízu do Zlatých hor. V příštím úvodním článku se dozvíte více o projektu záchrany kaple sv. Anny.

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

  

 


 


 

 

                

Novinky

Vánoční mše a koncert

04.01.2017 17:08

Dne 27. prosince 2016 se uskutečnila v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí vánoční děkovná bohoslužba, kterou sloužil P. Vítězslav Řehulka, farář z kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Po bohoslužbě následoval koncert smíšeného pěveckého sboru Laudate Dominum z Jeseníku pod vedením paní Rafaely Drgáčové a tria ve složení: Peter Ščipák - klarinet, Marianna Kozak - housle, Rafaela Drgáčová - violoncello. Večer ve zcela zaplněném kostele se nesl ve svátečním duchu a příjemné atmosféře, sešli se zde členové spolku, chalupáři, zlatohoráci a přátelé. Děkujeme všem učinkujícím a organizátorům a těšíme se na další akci pořádanou naším spolkem.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>