SPOLEK HORNÍ A DOLNÍ ÚDOLÍ

Poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí

Historie poutního místa je úzce svázána s hornickou činností a jeho počátky spadají již do pol. 15. století. Koncem 19. století byl na úbočí Příčné hory postupně dobudován komplex zděných staveb, který tvořila kaple sv. Anny, tři menší kaple (Dušičková, P. Marie Bolestné a sv. Marty), obytný dům s restaurací a hospodářská budova. Na výzdobě kaplí se podílela významná rodina místních sochařů a řezbářů Kutzerů a malíř Franz Templer.

 celkový pohled na poutní místohistorický pohled na poutní místo

Po odsunu původního německého obyvatelstva po druhé světové válce dochází k postupnému úpadku a devastaci poutního místa. V 60. letech 20. století byly zbourány všechny objekty kromě kaple sv. Anny, která však nadále chátrala až do doby, kdy náš spolek odkoupil ruinu kaple i s přilehlými pozemky a pustil se do její náročné obnovy. 

ruiny kaple sv. Anny před započetím prací

Na jaře roku 2016 začalo bývalé poutní místo po nezbytných projekčních přípravách postupně ožívat. Vyklidili jsme veškerou stavební suť z prostoru kaple a jejího bezprostředního okolí, zahájili postupné odstraňování původní omítky a staticky zajistili jedinou dochovanou klenbu.

     momentka po ukončení vyklízecích prací

Formou sobotních dobrovolných brigád byly okolní pozemky vyčišteny od náletových dřevin, započalo kácení přestárlých a nemocných líp a na hlavní přístupové lesní cestě byly u rozcestníku turistických tras instalovány informační tabule pojednávající o historii poutního místa a projektu jeho obnovy.

technika při terénních úpravách okolí kaple

Srdečně vás zveme k návštěvě tohoto magického místa s krásným výhledem na protější pásmo Orlíka. Bývalé poutní místo sv. Anny a Marty leží přímo na trase Údolské hornické naučné stezky začínající na autobusové smyčce v Horním Údolí. Dostanete se zde také po značené hřebenové cyklotrase a v zimě po lyžařské běžecké trase vedoucí z Rejvízu do Zlatých hor. V příštím úvodním článku se dozvíte více o projektu záchrany kaple sv. Anny.

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

  

 


 


 

 

                

Novinky

1. benefiční koncert

01.06.2017 21:27
V sobotu 27. 5. 2017 proběhl v prostorách kostela sv. Acháce v Dolním Údolí 1. benefiční koncert s příznačným názvem "Bluegrass v Údolí". Vystoupila zde opavská bluegrassová kapela Bluegrass Comeback v sestavě banja, mandolína, kytary, housle, basová kytara a zpěv s prezentací typické hudby ze...

Schůze spolku Horní a Dolní Údolí

22.05.2017 15:46
Upozorňujeme všechny členy našeho spolku, že plánovaná schůze se uskuteční v pátek 26. 5. 2017 v 16:00 hodin v prostorách Penzionu v Gruntě. Na programu je schvalování rozpočtu, informace o probíhajících a připravovaných projektech a ostatní organizační záležitosti. Vaše účast je žádoucí!

První brigáda na sv. Anně v roce 2017

19.04.2017 19:32
Omlouváme se, ale brigáda se z důvodu nepříznivého počasí a rozbahněného terénu odkládá. Nový termín bude včas oznámen. Děkujeme za pochopení! Srdečně zveme všechny zájemce o pomoc při obnově poutního místa sv. Anny a Marty v Horním Údolí. Plánovaná brigáda se uskuteční v sobotu 29. 4. od 9:00...

Vánoční mše a koncert

04.01.2017 17:08
Dne 27. prosince 2016 se uskutečnila v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí vánoční děkovná bohoslužba, kterou sloužil P. Vítězslav Řehulka, farář z kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Po bohoslužbě následoval koncert smíšeného pěveckého sboru Laudate Dominum z Jeseníku pod vedením paní Rafaely...

Poděkování

02.11.2016 18:05
Děkujeme všem jednotlivcům, firmám a spolkům za fyzickou, technickou a finanční pomoc při obnově poutního místa sv. Anny a Marty v Horním Údolí. V letošním roce byly naším spolkem odkoupeny zbytky stavby kaple sv. Anny i s přilehlými pozemky a zpracován projekt její záchrany. Zahájena byla rovněž...

Poslední letošní brigáda na sv. Anně

25.10.2016 12:50
Srdečně zveme všechny zájemce o pomoc při obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí. Brigáda se uskuteční v sobotu 29. 10. 2016 od 9:00 hodin přímo na místě. Budeme pokračovat ve vyklízení a čištění okolí kostela. Informujte všechny své příbuzné, kamarády a známé. Těšíme se na vaši účast.   

Kaple sv. Anny v Horním Údolí opět ožije

19.06.2016 15:37
Bývalé občanské sdružení, dnes spolek „ Horní a Dolní Údolí z.s. „, které opravuje a vlastní kostel sv. Acháce v Dolním Údolí se rozhodlo zrekonstruovat kapli sv. Anny v Horní Údolí , která je dnes již jen pouhou zříceninou. Taktéž hodláme obnovit okolí, včetně hospodářského zázemí. Není...

Koncert k roku České hudby

15.10.2014 10:42
V sobotu 4. října v podvečer se kostel sv. Acháce zaplnil do posledního místa. Důvodem byl koncert u příležitosti roku České hudby. Před začátkem koncertu přivítal všechny přítomné předseda spolku pro obnovu a údržbu kulturního a přírodního bohatství H. a D. Údolí Marian Holberg, který všem popřál...

Vzpomínka na veterány.

22.11.2013 11:21
Již třetím rokem se občanské sdružení Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku věnuje uctívání Dne veteránů. Zásluhou tohoto sdružení byl rekonstruován pomník obětem 1. sv. války v Dolním Údolí a renovován pomník v Horním Údolí. Právě u těchto dvou objektů byla před třemi lety...

SRPNOVÁ VÝSATVA V KOSTELE SV. ACHÁCE

24.07.2013 15:04
Měsíc srpen nabídne u nás další zajímavou výstavu. Svou tvorbu představí sochař Jan Bindr. Vernisáž výstavy je připravena na sobotu 10. srpna 2013 v 15:00 odpoledne. Výstava potrvá 8. září 2013. Srdečně zveme
1 | 2 >>

Novinky

1. benefiční koncert

01.06.2017 21:27

V sobotu 27. 5. 2017 proběhl v prostorách kostela sv. Acháce v Dolním Údolí 1. benefiční koncert s příznačným názvem "Bluegrass v Údolí". Vystoupila zde opavská bluegrassová kapela Bluegrass Comeback v sestavě banja, mandolína, kytary, housle, basová kytara a zpěv s prezentací typické hudby ze středozápadu Spojených států amerických. Výtěžek z dobrovolného vstupného a sponzorské dary budou věnovány na obnovu kaple sv. Anny v Horním Údolí. Děkujeme všem účinkujícím za příjemně strávené odpoledne a všem dárcům za jakoukoliv podporu našich aktivit.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>