SPOLEK HORNÍ A DOLNÍ ÚDOLÍ

Na sv. Anně dojde k významné události

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 18:00 hodin proběhne v prostorách kaple sv. Anny v Horním Údolí k žehnání zvonu, který bude následující den, v pátek, zavěšen ve zvoniččce kaple. Přijďte s námi vdechnout obnovené kapli nový život a zahájit tak novou etapu její existence. 

 

POMOZTE NÁM I VY ZACHRÁNIT

KAPLI SV. ANNY V HORNÍM ÚDOLÍ!!!

Přispět můžete jakoukoliv částkou přímo na účet našeho spolku č. 281087826/0300 nebo nově zřízenou dárcovskou SMS ve tvaru DMS ANNA 60 nebo DMS ANNA 90 zaslanou na telefonní číslo 87777 (dar ve výši 60 Kč nebo 90 Kč). Více informací o možnostech spolufinancování náročné obnovy kaple sv. Anny či jiné stavebně-technické pomoci Vám poskytneme telefonicky na číslech 602 724 224 nebo 602 719 672 a prostřednictvím e-mailové pošty: e.mamon@profimedia-cz.cz nebo rene.musila@kofola.cz

facebook našeho spolku

 

 

Kostel sv. Acháce v Dolním Údolí

Zděný kostel sv. Acháce v dnešní podobě byl vybudován v letech 1911-1912. Nejcennějším uměleckým dílem kostela je boční mramorový oltář od významného slezského akademického sochaře Josefa Obetha. Sochy na hlavním dřevěném oltáři byly vytvořeny v místní sochařské dílně rodiny Kutzerů a výmalbu kostela provedl zlatohorský rodák Emil Brendel. Dlouho chátrající kostel převzal do své péče náš spolek a ihned začaly náročné opravy střechy, fasády i interiéru kostela, jeho okolí bylo vyčištěno a vhodně upraveno.

V současné době nabízí kostel sv. Acháce široké využití - uskutečňují se zde pravidelné vánoční bohoslužby, pořádají se zde svatby, koncerty a výstavy. Mobiliář kostela je uzpůsoben tak, aby byla zajištěna v maximální možné míře variabilita prostoru pro různé společenské, kulturní a duchovní akce. Po předchozí dohodě je kostel otevřený a přístupný pro všechny turisty, návštěvníky kraje i širokou veřejnost. Zájemci o prohlídky nebo pronájem prostor kostela prosím volejte na telefonní číslo 734 106 023 nebo pište e-mailem na marian.holberg@seznam.cz.

 

pro vstup do fotogalerie klikněte zde: sv. Achác - fotogalerie

 

 

Kaple sv. Anny v Horním Údolí

Záchrana a náročná obnova zdevastované kaple sv. Anny v Horním Údolí se započala v roce 2016. Nejprve byla naším spolkem odkoupena ruina kaple i s přilehlými pozemky a vypracován projekt její rekonstrukce a postupné revitalizace. Projekt počítá s moderním a progresivním architektonicko-technickým řešením opravy vlastního objektu kaple a zároveň s co nejširší variabilitou uspořádání vnitřního prostoru tak, aby umožnil její trvalé využití pro různé výtvarné či hudební akce. Po přípravné fázi spočívající ve vyčištění okolí poutního místa, vykácení náletových a nemocných dřevin, vyvezení stavební sutě z prostoru kaple i z jejího okolí a statickém zajištění objektu byly zahájeny odborné stavební práce na opravě kaple podle schváleného projektu.     

Zahájené stavebně-rekonstrukční práce spočívaly v rozebrání a znovupostavení poškozené nejvyšší stavební části průčelí kaple, odstranění zbytků zcela zdevastované kupole nad presbytářem, rozebrání a obnovení staticky narušené stropní klenby před presbytářem a postupném rozebrání a obnovení všech poškozených nadokenních cihlových oblouků. Následně byly realizovány opravy narušeného a dozdění chybějícího obvodového zdiva kaple tak, aby mohlo být ztuženo a staticky svázáno železobetonovým monolitickým věncem. Veškerá naše aktivita postupně směřovala k tomu, aby byl objekt dostatečně zajištěn proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

V první fázi obnovy kaple sv. Anny byla podstatná většina stavebních prací prováděna svépomocí a formou organizovaných sobotních brigád členy našeho spolku a ostatními aktivními lidmi z Horního a Dolního Údolí i Zlatých Hor. Ve druhé fázi již však převažovaly odborné stavební práce, které bylo možno realizovat pouze externími stavebními a montážními firmami. Z tohoto důvodu bylo nadmíru klíčové zajistit dostatečné vícezdrojové financování tohoto projektu, které dosud stále ještě leželo na bedrech iniciátorů obnovy kaple z řad našich členů a na velkorysých sponzorských darech spřízněných firem i města Zlatých Hor.

Stavební práce následně úspěšně pokračovaly montáží žárově zinkované ocelové střešní nosné konstrukce, která byla ve své spodní a okrajové části pokryta břidlicovými šablonami a v horní hřebenové části střechy byly dle projektu instalovány skleněné střešní tabule. Tímto okamžikem došlo po mnoha letech obnažení vnitřních prostor kaple k jejímu úplnému zastřešení. Zároveň byly kompletně dokončeny omítky na cihlovém zdivu. Obnovené kapli sv. Anny symbolicky znovu vdechne život požehnaný zvon, který bude zavěšen v její zvoničce. 

pro více informací klikněte níže:

poutní místo sv. Anny

projekt obnovy kaple

sv. Anna - fotogalerie

Novinky

Schůze spolku Horní a Dolní Údolí

22.05.2017 15:46
Upozorňujeme všechny členy našeho spolku, že plánovaná schůze se uskuteční v pátek 26. 5. 2017 v 16:00 hodin v prostorách Penzionu v Gruntě. Na programu je schvalování rozpočtu, informace o probíhajících a připravovaných projektech a ostatní organizační záležitosti. Vaše účast je žádoucí!

První brigáda na sv. Anně v roce 2017

19.04.2017 19:32
Omlouváme se, ale brigáda se z důvodu nepříznivého počasí a rozbahněného terénu odkládá. Nový termín bude včas oznámen. Děkujeme za pochopení! Srdečně zveme všechny zájemce o pomoc při obnově poutního místa sv. Anny a Marty v Horním Údolí. Plánovaná brigáda se uskuteční v sobotu 29. 4. od 9:00...

Vánoční mše a koncert

04.01.2017 17:08
Dne 27. prosince 2016 se uskutečnila v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí vánoční děkovná bohoslužba, kterou sloužil P. Vítězslav Řehulka, farář z kostela sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Po bohoslužbě následoval koncert smíšeného pěveckého sboru Laudate Dominum z Jeseníku pod vedením paní Rafaely...

Poděkování

02.11.2016 18:05
Děkujeme všem jednotlivcům, firmám a spolkům za fyzickou, technickou a finanční pomoc při obnově poutního místa sv. Anny a Marty v Horním Údolí. V letošním roce byly naším spolkem odkoupeny zbytky stavby kaple sv. Anny i s přilehlými pozemky a zpracován projekt její záchrany. Zahájena byla rovněž...

Poslední letošní brigáda na sv. Anně

25.10.2016 12:50
Srdečně zveme všechny zájemce o pomoc při obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí. Brigáda se uskuteční v sobotu 29. 10. 2016 od 9:00 hodin přímo na místě. Budeme pokračovat ve vyklízení a čištění okolí kostela. Informujte všechny své příbuzné, kamarády a známé. Těšíme se na vaši účast.   

Kaple sv. Anny v Horním Údolí opět ožije

19.06.2016 15:37
Bývalé občanské sdružení, dnes spolek „ Horní a Dolní Údolí z.s. „, které opravuje a vlastní kostel sv. Acháce v Dolním Údolí se rozhodlo zrekonstruovat kapli sv. Anny v Horní Údolí , která je dnes již jen pouhou zříceninou. Taktéž hodláme obnovit okolí, včetně hospodářského zázemí. Není...

Koncert k roku České hudby

15.10.2014 10:42
V sobotu 4. října v podvečer se kostel sv. Acháce zaplnil do posledního místa. Důvodem byl koncert u příležitosti roku České hudby. Před začátkem koncertu přivítal všechny přítomné předseda spolku pro obnovu a údržbu kulturního a přírodního bohatství H. a D. Údolí Marian Holberg, který všem popřál...

Vzpomínka na veterány.

22.11.2013 11:21
Již třetím rokem se občanské sdružení Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku věnuje uctívání Dne veteránů. Zásluhou tohoto sdružení byl rekonstruován pomník obětem 1. sv. války v Dolním Údolí a renovován pomník v Horním Údolí. Právě u těchto dvou objektů byla před třemi lety...

SRPNOVÁ VÝSATVA V KOSTELE SV. ACHÁCE

24.07.2013 15:04
Měsíc srpen nabídne u nás další zajímavou výstavu. Svou tvorbu představí sochař Jan Bindr. Vernisáž výstavy je připravena na sobotu 10. srpna 2013 v 15:00 odpoledne. Výstava potrvá 8. září 2013. Srdečně zveme

HO-DO-ÚD Cup 2013

24.07.2013 15:01
Na sobotu 13. 7. 2013 připadl nesmírný počet pořádaných akcí v celých Jeseníkách. Jednou z nich byl také turnaj v malé kopané zvaný HO-DO-ÚD CUP 2013. Tradice tohoto oblíbeného turnaje sahá do roku 1996, kdy chalupáři a chataři z Horního i Dolního Údolí založili fotbalové...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Novinky

První letošní brigáda na sv. Anně dne 6. 7. 2019

11.06.2019 19:22

Stavební práce na obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí během uplynulých jarních měsíců opět výrazně pokročily. Loni postavená ocelová střešní konstrukce byla ve své spodní a okrajové části pokryta břidlicovými šablonami, v současné době se dle projektu instalují v horní hřebenové části střechy skleněné střešní tabule a zároveň se již dokončují omítky na kapli. Plánovaná brigáda se uskuteční v sobotu 6. 7. 2019, v den vzpomínky na upálení mistra Jana Husa. Sraz je v 8:00 hodin ráno přímo na místě, budeme společně sekat trávu a likvidovat náletové dřeviny na pozemku poutního místa, upravovat plochy po likvidacu pařezů, vybírat kameny z hromad po terénních úpravách a uklízet okolí kaple. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Děkujeme všem dárcům (jednotlivcům i firmám) za poskytnuté finanční prostředky i technickou pomoc při obnově zdevastované kaple sv. Anny. Velice si vážíme Vaší podpory, bez které by nebylo možné poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí znovu oživit. Uvítáme jakoukoliv Vaši další pomoc při záchraně této sakrální památky.

facebook našeho spolku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>