SPOLEK HORNÍ A DOLNÍ ÚDOLÍ

Přelomový rok 2019 pro kapli sv. Anny

v Horním Údolí

V letních měsících došlo v rámci procesu obnovy kaple sv. Anny naším spolkem ke třem významným událostem. Postupně bylo dokončeno její velkorysé a moderně řešené kompletní zastřešení, které bylo zároveň stavebně-technicky i finančně velmi náročné. V pátek 28. 6. 2019 byl ve zvoniččce kaple zavěšen a následně úspěšně odzkoušen zvon, čímž byl symbolicky vdechnut obnovené kapli nový život a zároveň zahájena nová etapa její existence. A do třetice se v sobotu 31. 8. 2019 uskutečnila historicky první kulturní akce přímo v prostorách kaple, a to již 4. benefiční koncert na podporu její obnovy. Na koncertě před do posledního místa zaplněnou kaplí vystoupili: Dalibor Hrda (zpěv), Veronika Machainová (kytara) a Emil Machain (vibrafon). Děkujeme všem účinkujícím i posluchačům koncertu za účast a projevenou pomoc!

 

POMOZTE NÁM I VY ZACHRÁNIT

KAPLI SV. ANNY V HORNÍM ÚDOLÍ!!!

Přispět můžete jakoukoliv částkou přímo na účet našeho spolku č. 281087826/0300 nebo nově zřízenou dárcovskou SMS ve tvaru DMS ANNA 60 nebo DMS ANNA 90 zaslanou na telefonní číslo 87777 (dar ve výši 60 Kč nebo 90 Kč). Více informací o možnostech spolufinancování náročné obnovy kaple sv. Anny či jiné stavebně-technické pomoci Vám poskytneme telefonicky na číslech 602 724 224 nebo 602 719 672 a prostřednictvím e-mailové pošty: e.mamon@profimedia-cz.cz nebo rene.musila@kofola.cz

facebook našeho spolku

 

 

Kostel sv. Acháce v Dolním Údolí

Zděný kostel sv. Acháce v dnešní podobě byl vybudován v letech 1911-1912. Nejcennějším uměleckým dílem kostela je boční mramorový oltář od významného slezského akademického sochaře Josefa Obetha. Sochy na hlavním dřevěném oltáři byly vytvořeny v místní sochařské dílně rodiny Kutzerů a výmalbu kostela provedl zlatohorský rodák Emil Brendel. Dlouho chátrající kostel převzal do své péče náš spolek a ihned začaly náročné opravy střechy, fasády i interiéru kostela, jeho okolí bylo vyčištěno a vhodně upraveno.

V současné době nabízí kostel sv. Acháce široké využití - uskutečňují se zde pravidelné vánoční bohoslužby, pořádají se zde svatby, koncerty a výstavy. Mobiliář kostela je uzpůsoben tak, aby byla zajištěna v maximální možné míře variabilita prostoru pro různé společenské, kulturní a duchovní akce. Po předchozí dohodě je kostel otevřený a přístupný pro všechny turisty, návštěvníky kraje i širokou veřejnost. Zájemci o prohlídky nebo pronájem prostor kostela prosím volejte na telefonní číslo 734 106 023 nebo pište e-mailem na marian.holberg@seznam.cz.

 

pro vstup do fotogalerie klikněte zde: sv. Achác - fotogalerie

 

 

Kaple sv. Anny v Horním Údolí

Záchrana a náročná obnova zdevastované kaple sv. Anny v Horním Údolí se započala v roce 2016. Nejprve byla naším spolkem odkoupena ruina kaple i s přilehlými pozemky a vypracován projekt její rekonstrukce a postupné revitalizace. Projekt počítá s moderním a progresivním architektonicko-technickým řešením opravy vlastního objektu kaple a zároveň s co nejširší variabilitou uspořádání vnitřního prostoru tak, aby umožnil její trvalé využití pro různé výtvarné či hudební akce. Po přípravné fázi spočívající ve vyčištění okolí poutního místa, vykácení náletových a nemocných dřevin, vyvezení stavební sutě z prostoru kaple i z jejího okolí a statickém zajištění objektu byly zahájeny odborné stavební práce na opravě kaple podle schváleného projektu.     

Zahájené stavebně-rekonstrukční práce spočívaly v rozebrání a znovupostavení poškozené nejvyšší stavební části průčelí kaple, odstranění zbytků zcela zdevastované kupole nad presbytářem, rozebrání a obnovení staticky narušené stropní klenby před presbytářem a postupném rozebrání a obnovení všech poškozených nadokenních cihlových oblouků. Následně byly realizovány opravy narušeného a dozdění chybějícího obvodového zdiva kaple tak, aby mohlo být ztuženo a staticky svázáno železobetonovým monolitickým věncem. Veškerá naše aktivita postupně směřovala k tomu, aby byl objekt dostatečně zajištěn proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

V první fázi obnovy kaple sv. Anny byla podstatná většina stavebních prací prováděna svépomocí a formou organizovaných sobotních brigád členy našeho spolku a ostatními aktivními lidmi z Horního a Dolního Údolí i Zlatých Hor. Ve druhé fázi již však převažovaly odborné stavební práce, které bylo možno realizovat pouze externími stavebními a montážními firmami. Z tohoto důvodu bylo nadmíru klíčové zajistit dostatečné vícezdrojové financování tohoto projektu, které dosud stále ještě leželo na bedrech iniciátorů obnovy kaple z řad našich členů a na velkorysých sponzorských darech spřízněných firem i města Zlatých Hor.

Stavební práce následně úspěšně pokračovaly montáží žárově zinkované ocelové střešní nosné konstrukce, která byla ve své spodní a okrajové části pokryta břidlicovými šablonami a v horní hřebenové části střechy byly dle projektu instalovány skleněné střešní tabule. Tímto okamžikem došlo po mnoha letech obnažení vnitřních prostor kaple k jejímu úplnému zastřešení. Zároveň byly kompletně dokončeny omítky na cihlovém zdivu. Obnovené kapli sv. Anny symbolicky znovu vdechl život požehnaný zvon, který byl zavěšen v její zvoničce a úspěšně odzkoušen. 

pro více informací klikněte níže:

poutní místo sv. Anny

projekt obnovy kaple

sv. Anna - fotogalerie

Novinky

SRPNOVÁ VÝSATVA V KOSTELE SV. ACHÁCE

24.07.2013 15:04
Měsíc srpen nabídne u nás další zajímavou výstavu. Svou tvorbu představí sochař Jan Bindr. Vernisáž výstavy je připravena na sobotu 10. srpna 2013 v 15:00 odpoledne. Výstava potrvá 8. září 2013. Srdečně zveme

HO-DO-ÚD Cup 2013

24.07.2013 15:01
Na sobotu 13. 7. 2013 připadl nesmírný počet pořádaných akcí v celých Jeseníkách. Jednou z nich byl také turnaj v malé kopané zvaný HO-DO-ÚD CUP 2013. Tradice tohoto oblíbeného turnaje sahá do roku 1996, kdy chalupáři a chataři z Horního i Dolního Údolí založili fotbalové...

Zlatohorská magistrála

16.02.2013 14:37
V sobotu 16 února proběhl druhý ročník běžkařského závodu pro širokou veřejnost zvaný ZLATOHORSKÁ MAGISTRÁLA. Start i cíl pořadatelé umístili ve vrchní části sjezdovky u turistického rozcestníku "Nad Horním Údolím". 5 km trasa vedla  na Starý Rejvíz, kde pod Lurdskou jeskyní byla "vracečka"...

Malé ohlédnutí

12.02.2013 15:29
V čase vánočním jsme se rozhodli zorganizovat děkovnou mši za podporovatele a všechny ostatní příznivce obnovy kostela sv. Acháce. Za vůně svařáku a čerstvě upečených koláčů dne 28.12.2012 proběhla tato mše. V kostelíku se sešlo na 150 lidí, kteří si také přišli vyslechnout vánoční koncert....

Okénko k sousedům

06.06.2012 09:28
Pod záštitou občanského sdružení Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku byly v měsíci červnu 2012 započaty práce na stavbě Česko-polského pomníku u Dolního Údolí.  Pomník je situován do míst, kde v roce 1938 bylo stěžejní palebné postavení čs. hraničářských jednotek a kde...

Historická fotogalerie

06.06.2012 09:26
Dne 6.6.2012 byla na našem webu spuštěna "Historická fotogalerie", do které přispěl svým archivem Josef Šmoldas ze Zlatých Hor.

Makovice vydala svědectví

05.06.2012 13:56
Pod záštitou našeho sdružení došlo v jarních měsících k opravě střešní krytiny na kostele sv. Acháce v Dolním Údolí. Při sundávání makovice byla nalezena schránka s archiváliemi. Tyto písemnosti byly odevzdány do Státního okresního archivu v Jeseníku. Jedná se o tři...

Vzpomínka na Josefa Kutzera, rodáka z Horního Údolí

03.05.2012 11:07
V červenci roku 2006 proběhla ve Zlatohorském muzeu výstava kresebných návrhů oltářů a plastik pod názvem "Z umělecké dílny rodiny Kutzerů." Sochař a řezbář Bernard Kutzer, jenž byl zakladatelem umělecké tradice rodiny Kutzerů, měl svou dílnu v Horním Údolí. Z této dílny vzešla v letech 1822 -...

Obnova střešní krytiny na kostele sv. Acháce

25.04.2012 15:01
V jarních měsících letošního roku 2012 jsme z vlastních prostředků a sponzorských darů započali s opravou střechy na kostele. Došlo k výměně okapů a nové "ošacení" z mědi dostala také věžička. Při sundávání makovice byla objevena schránka, kde byly uloženy dobové archiválie. Tyto...
<< 1 | 2 | 3 | 4

Novinky

Výstava "Jirka Glos - sochy, obrazy a jiné"

28.08.2019 11:16

Ve dnech 27.7. – 11.8. 2019 se v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí konala výstava uměleckých děl místního řezbáře a malíře  Jirky Glose, který posledních 35 let svého života strávil v Dolním Údolí. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 27.7.2019 v 17 hodin. Vernisáže se zúčastnilo cca 150 příznivců tvorby Jirky Glose. A nutno říct , že se bylo na co dívat. Vystaveny byly obrazy z počáteční fáze tvorby, sochy ušité na míru kamarádům, židle s vyřezávanými opěradly, sochy jen tak pro radost a mnoho a mnoho dalšího. Celkem se pořadatelům podařilo shromáždit na 80 uměleckých děl. Součástí expozice byla i část věnovaná vzpomínce na našeho bývalého kamaráda. K vidění byla spousta fotek, řezbářské nástroje a další zajímavé věci z osobního života. Po vernisáži byla výstava otevřena denně a nutno říct, že možnost zhlédnutí využilo mnoho zlatohoráků a prázdninových návštěvníků Zlatohorska. Celkem pořadatelé napočítali na 400 návštěvníků této zajímavé akce. Dokonce jsme přivítali i hosty z Německa , Francie a Indie. Výstavu zorganizovali členové spolku Spolek Horní a Dolní Údolí, kteří výbornou propagací a zajímavým obsahem dokázali zdařile přilákat zájemce o kulturu do této zajímavé části Zlatohorska. Připomeňme, že Spolek Horní a Dolní Údolí, kromě pořádání obdobných kulturních akcí, postupně opravuje kostel sv. Acháce v Dolním Údolí a kapli sv. Anny v Horním Údolí. Veškeré výtěžky z těchto kulturních akcí jsou použity právě na opravy obou výše zmíněných budov. Závěrem chceme poděkovat všem organizátorům za jejich pomoc při přípravě a v průběhu akce, všem kteří zapůjčili exponáty na výstavu a všem sponzorům.

Děkujeme všem dárcům (jednotlivcům i firmám) za poskytnuté finanční prostředky i technickou pomoc při obnově zdevastované kaple sv. Anny. Velice si vážíme Vaší podpory, bez které by nebylo možné poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí znovu oživit. Uvítáme jakoukoliv Vaši další pomoc při záchraně této sakrální památky.

facebook našeho spolku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>