1. benefiční koncert

01.06.2017 21:27

V sobotu 27. 5. 2017 proběhl v prostorách kostela sv. Acháce v Dolním Údolí 1. benefiční koncert s příznačným názvem "Bluegrass v Údolí". Vystoupila zde opavská bluegrassová kapela Bluegrass Comeback v sestavě banja, mandolína, kytary, housle, basová kytara a zpěv s prezentací typické hudby ze středozápadu Spojených států amerických. Výtěžek z dobrovolného vstupného a sponzorské dary budou věnovány na obnovu kaple sv. Anny v Horním Údolí. Děkujeme všem účinkujícím za příjemně strávené odpoledne a všem dárcům za jakoukoliv podporu našich aktivit.