Kaple sv. Anny v Horním Údolí opět ožije

19.06.2016 15:37

Bývalé občanské sdružení, dnes spolek „ Horní a Dolní Údolí z.s. „, které opravuje a vlastní kostel sv. Acháce v Dolním Údolí se rozhodlo zrekonstruovat kapli sv. Anny v Horní Údolí , která je dnes již jen pouhou zříceninou. Taktéž hodláme obnovit okolí, včetně hospodářského zázemí.

Není nám lhostejné, jak chátrají některé památky tohoto kraje a jak zanikají historické kořeny, které by nás měly svazovat s našim nynějším domovem.

Kdo se chce dozvědět více o celém projektu obnovy i o jeho historii je srdečně zván na brigádu na vyčistění okolí kaple, která se uskuteční dne 16.7.2016 od 900hod. Špekáčky a pracovní pomůcky sebou, pitný režim zajištěn.