Obnova střešní krytiny na kostele sv. Acháce

25.04.2012 15:01

V jarních měsících letošního roku 2012 jsme z vlastních prostředků a sponzorských darů započali s opravou střechy na kostele. Došlo k výměně okapů a nové "ošacení" z mědi dostala také věžička. Při sundávání makovice byla objevena schránka, kde byly uloženy dobové archiválie. Tyto archiválie byly za přítomnosti muzejního pracovníka ze Zlatých Hor p. Mariana Čepa odevzdány do Státního okresního archivu v Jeseníku. Při opravě věžičky jsme nazpět vložili fotokopie původních archiválií a dokumenty nové, především listinu, kde jsou zaznamenány naše snahy.