Poděkování a pozvánka

04.11.2018 08:09

Děkujeme všem pravidelným i občasným brigádníkům a dalším pomocníkům, kteří nám celý letošní rok pomáhali při obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí. Na poslední brigádě jsme se sešli v hojném počtu, všechny plánované práce se tudíž podařilo dokončit. Z kaple jsme vyklidili nashromážděnou stavební suť a uklidili stavební materiál, stavbu jsme kompletně zazimovali a připravili na příští rok. Okolí kaple bylo rovněž uklizeno a vyčištěno, na přilehlých pozemcích byly nově nainstalovány dřevěné lavice sloužící k posezení návštěvníků poutního místa. Zveme všechny turisty, kteří se pohybují po husté síti hornických naučných i mnoha dalších turistických stezek Příčné Hory, také k návštěvě obnovované kaple sv. Anny ležící na jejím úpatí nad Horním Údolím.

Děkujeme všem dárcům (jednotlivcům i firmám) za poskytnuté finanční prostředky i technickou pomoc při obnově zdevastované kaple sv. Anny. Velice si vážíme Vaší podpory, bez které by nebylo možné poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí znovu oživit. Uvítáme jakoukoliv Vaši další pomoc při záchraně této sakrální památky.

facebook našeho spolku