Poděkování, pozvánka na benefiční koncert a na další plánované brigády

04.05.2018 20:52

Děkujeme všem účastníkům první letošní brigády na sv. Anně. Nasadili jsme vysoké pracovní tempo a úspěch se dostavil. Společnými silami se nám podařilo odstranit původní polorozpadlé cihlové nosné sloupy střechy kaple, které budou nahrazeny novými železobetonovými. Následující brigády se uskuteční o sobotách 19. 5. 2018 a 2. 6. 2018 vždy od 8:00 hodin. Všichni zájemci jsou rovněž zváni na 2. benefiční koncert s názvem "Bluegrass v Údolí", který se bude konat v sobotu 26. května 2018 od 16 hodin v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí. Výtěžek z dobrovolného vstupného a sponzorských darů bude věnován na obnovu kaple sv. Anny v Horním Údolí.

Děkujeme všem dárcům (jednotlivcům i firmám) za poskytnuté finanční prostředky i technickou pomoc při obnově zdevastované kaple sv. Anny. Velice si vážíme Vaší podpory, bez které by nebylo možné poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí znovu oživit. Uvítáme jakoukoliv Vaši další pomoc při záchraně této sakrální památky.

 facebook našeho spolku