Poděkování

02.11.2016 18:05

Děkujeme všem jednotlivcům, firmám a spolkům za fyzickou, technickou a finanční pomoc při obnově poutního místa sv. Anny a Marty v Horním Údolí. V letošním roce byly naším spolkem odkoupeny zbytky stavby kaple sv. Anny i s přilehlými pozemky a zpracován projekt její záchrany. Zahájena byla rovněž první fáze obnovy spočívající ve vyklizení vnitřního prostoru kaple, postupném odstraňování původní omítky a statickém zajištění klenby. Z okolí kostela byly odstraněny veškeré náletové dřeviny, odbagrována stavební suť a započalo kácení přestárlých a nemocných líp. Pro podrobnější informace o projektu sledujte nadále naše webové stránky.