Poděkování

05.09.2017 18:12

Děkujeme všem účastníkům 6. ročníku cyklistických závodů Zlatohorská magistrála, které proběhly 2. září 2017. Zároveň patří velký dík dobrovolným pořadatelům této již tradiční a každoročně organizované soutěže na horských kolech po okolí Horního Údolí. V letošním roce se podařilo na startovném vybrat 24.000 Kč, které opět obdrží náš spolek Horní a Dolní Údolí z.s. na veřejně prospěšné aktivity a projekty.

c