Obnova kaple sv. Anny v Horním Údolí

Navržené architektonické řešení vychází z předpokladu, že nemá smysl vracet značně poškozenou kapli sv. Anny do původního stavu. Z tohoto důvodu projekt počítá s obnovou kaple v jednoduchém provedení s maximálním zachováním stávajícího zdiva, bez instalace stálých zařízení a technologií a s citlivým začleněním objektu do okolního lesního horského prostředí využitím přírodních materiálů, zejména kamene a oceli. V budoucnu by se zde mohly pořádat výstavy výtvarníků včetně vernisáží, koncerty hudební produkce různých žánrů nebo akce duchovního charakteru.

Stavebně-technické provedení počítá se statickým zajištěním a ztužením stávajícího zdiva kaple železobetonovým věncem. Z důvodu vysoké vlhkosti lokality je upuštěno od využití dřeva jako stavebního materiálu, nosná konstrukce krovu je proto navržena z ocelohliníkových profilů. Zastřešení objektu bude provedeno částečně břidlicovými deskami z loupaného kamene a u hřebene bude sedlová střecha kvůli lepšímu prosvětlení interiéru pokryta skleněnými deskami. Vnitřní vybavení kaple bude variabilní a přenosné.

V rámci obnovy bývalého poutního místa budou vyčištěny a zajištěny pozůstatky základů ostatních zbořených kaplí a v další etapě plánovaných prací je uvažováno vybudovat na místě bývalé hospody hospodářský objekt, který by sloužil jako technické zázemí pro kapli sv. Anny. V jednopodlažním objektu se sedlovou střechou by bylo umístěno veškeré sociální zařízení, šatny a sklad mobiliáře.   

 

POMOZTE NÁM I VY ZACHRÁNIT KAPLI SV. ANNY V HORNÍM ÚDOLÍ!!!

Přispět můžete přímo na účet našeho spolku č. 281087826/0300. Více informací o možnostech spolufinancování náročné obnovy kaple sv. Anny či jiné stavebně-technické pomoci Vám poskytneme telefonicky na číslech 602 724 224 nebo 602 719 672 a prostřednictvím e-mailové pošty: e.mamon@profimedia-cz.cz nebo rene.musila@kofola.cz