Místní pamětihodnosti

Kostel sv. Acháce

Významnou pamětihodností Dolního Údolí, kterou nyní spravuje naše občanské sdružení, je kostelík sv. Acháce. Tento světec, římský důstojník a mučedník, je patronem proti strachu ze smrti, u těžkých chorob a při zoufalství v bezvýchodných situacích. Tento kostel byl dostavěn a posvěcen jménem sv. Acháce v roce 1912. Z listin dochovaných v makovici tohoto kostela ovšem vyplývá, že zde v obci stál již od roku 1757 dřevěný kostel zasvěcen rovněž sv. Acháci. Svolení k výstavbě dal kníže, biskup von Schfgotsch. V roce 1819 byl kostelík zbořen, protože byl již na spadnutí a kpočtu lidí byl příliš malý. Téhož roku byl postaven kostelík nový a na Ludvíka 23.8.1819 mohla být na věži usazena makovice, do které byla vložena pamětní listina, kterou sepsal dědičný rychtář Severin Lange. Kostel stál ovšem blíže potoka a při ničivé povodni v roce 1903 byl silně poškozen. V roce 1911 byl tento dřevěný kostel již neopravitelný, proto se ještě v témže roce započalo se stavbou nového obecního kostela. Interiéry kostela vymaloval zlatohorský umělec Emil Brendel. Mramorový oltář Neposkvrněného početí pochází z dílny věhlasného slezského sochaře Josefa Obetha.Dřevěný oltář zdobí postava sv. Acháce od Bernharda Kutzera a apoštolové sv. Petr a Pavel od Reimunda Kutzera.

 

Pomník obětem 1. sv. války v Dolním Údolí

Tento žulový monument byl zhotoven v roce 1923 na paměť 28 padlých mužů za první světové války. Bohužel v 50. letech 20. století byl na popud zdejšího předsedy Národního výboru zbourán. Na žulovou přilbici z pomníku, která se nacházela v potoce, upozornila místní občanka paní Jakubíková. Zlatohorští nadšenci ji vytáhli a věnovali do Zlatohorského muzea. Tato přilbice z pomníku původního byla ještě se dvěma zbylými fragmenty použita při rekostrukci pomníku v roce 2007.  

 

Odpočívadlo Hříbek

V roce 1927 byla dokončena stavba dnešní hlavní silnice Zlaté Hory - Dolní Údolí - Rejvíz. Téhož roku bylo postaveno odpočívadlo v zatáčce s odbočkou na Ondřejovice. Protože tehdy zde nebyly lesy, ale udržovaná krajina, nabízel se odtud výhled až na Zlaté Hory. Tohoto strategického bodu využila čs. armáda v souvislosti s obranou hranice na podzim roku 1938. Po roce 1945 objekt chátral až do svého zániku. K obnovení tohoto odpočívadla přispěli nadšenci z Klubu přátel Zlatých Hor, kteří předali projekt a zadání Lesům ČR v Jeseníku. Nové odpočivadlo bylo dáno k využívání v dubnu 2008. 

 

Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Údolí

Tento novogotický kostel byl dostavěn v roce 1888. Celé vnitřní zařízení kostela včetně hlavního oltáře zhotovil zdejší umělec Reimund Kutzer. Varhany dodala krnovská firma Rieger a dva zvony byly dovezeny až z Vídně. Původní zvony museli být odevzdány v roce 1915 k válečným účelům. Za působení faráře Alfonse Klimosche byly v roce 1923 zakoupeny zvony nové. Všechny tři byly ulity firmou Herold z Chomutova. V 90. letech minulého století došlo zásluhou zlatohorského faráře Michny k drancování interiérů kostela. V roce 2002 přešel kostel pod Správu poutního místa Panny Marie Pomocné, čímž byly zajištěny nezbytné opravy sřechy a věže, na které přispěli taktéž místní rodáci žijící v Německu. Na hřbitově pod kostelem se nachází renovovaný náhrobek faráře Franze Zillicha, který byl iniciátorem stavby tohoto kostela v Horním Údolí. 

 

Pomník obětem 1. sv. války v Horním Údolí

Tento pomník byl postaven vedle kostela v roce 1922. Jedná se o kamennou stavbu na vrcholu zakončenou křížem, do které je vsazena syenitová deska se jmény 27 padlých rodáků této obce. Pomník byl v minulosti částečně poškozen vandaly a utrpěl i při povodni v roce 1997. Kompletní renovaci pomníku provedl v roce 2011 Jaroslav Čep z o.s. Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku. Z dobrovolníků se na opravě podíleli místní rodáci Lothar Losse a Rudolf Müller. Renovaci finančně podpořilo Město Zlaté Hory.

 

 

Socha sv. Floriána v Horním Údolí

Tato pískovcová socha v životní velikosti byla zhotovena Reimundem Kutzerem v roce 1875. Své místo má u zdi hornoúdolského hřbitova.

Litinový kříž s Kristem

Je jednou z prvních prací řezbáře Bernarda Kutzera. Mramorový podstavec s litinovým křížem vytvořil Kutzer v roce 1822.

Stéla sv. Rocha

Nachází se u točny autobusu v Horním Údolí. Mimo světce je v mramoru vytesáno v němčině "Sv. Rochu, pros za nás. Zřídili ke slávě Boží Štěpán a Marie Tschanterovi".

Mohyla sv. Rocha

Těsně pod vrcholem Příčné hory byla v roce 1848 postavena kamenná pyramida zasvěcená sv. Rochovi, ochránci před morem. Mohyla byla postavena v místě starého hornického hřbitova v období po tzv. bramborovém moru. Na čelní straně pyramidy je mramorová deska, do které jsou vepsání všichni, kteří se na stavbě tohoto pomníku podíleli. Na pravém boku pyramidy je umístěna základní deska s letopočtem 1848, která informuje o tom, že tento pomník byl renovován v letech 1902 a 1935.

 

Pro potřeby webu poskytl:

Marian Čep, Městské muzeum Zlaté Hory