O našem spolku

Prvotním impulzem k založení spolku Horní a Dolní Údolí z.s. byla snaha zachránit chátrající kostel sv. Acháce v Dolním Údolí, který nebyl léta využíván a jehož osud nám nebyl lhostejný. Proto v roce 2011 vzniklo naše tehdy ještě občanské sdružení s názvem "Občanské sdružení pro obnovu a údržbu kulturního a přírodního bohatství Horního a Dolního Údolí", které získalo od města Zlatých Hor do svého vlastnictví tento kostel.

Občanské sdružení bylo úředně zapsáno v roce 2014 a o dva roky později bylo transformováno na zapsaný spolek se současným názvem Horní a Dolní Údolí z.s.. Členy spolku jsou trvale bydlící lidé a chalupáři z Dolního a Horního Údolí i z přilehlých obcí. Po úspěšné a zdařilé opravě kostela sv. Acháce se postupně přesunuje aktivita spolku do prostoru bývalého poutního místa sv. Anny a Marty v Horním Údolí, kde v současné době probíhá velmi náročná a nákladná obnova zdevastované kaple sv. Anny.

Mezi širší cíle naší spolkové činnosti patří údržba, oprava a ochrana dalších kulturních památek v lokalitě Dolního a Horního Údolí, ochrana životního prostředí, podpora cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce. Tyto dlouhodobé cíle mají ve svém důsledku znovunalézt a rozvíjet vlastní identitu tohoto kraje. Finanční prostředky na činnost spolku získáváme z členských příspěvků, peněžních darů našich členů, z výnosů kulturních a sportovních akcí, ze sponzorských darů fyzických i právnických osob a z finančního příspěvku z rozpočtu města Zlatých Hor.