Koncert k roku České hudby

15.10.2014 10:42 V sobotu 4. října v podvečer se kostel sv. Acháce zaplnil do posledního místa. Důvodem byl koncert u příležitosti roku České hudby. Před začátkem koncertu přivítal všechny přítomné předseda spolku pro obnovu a údržbu kulturního a přírodního bohatství H. a D. Údolí Marian Holberg, který všem popřál příjemný zážitek. Poté moderátorka Jesenického souboru Vlaďka Hromádková, která doprovázela slovem přítomné posluchače, představila jednotlivé soubory a připomněla historii kostela. Pod taktovkou sbormistryně Ludmily Staňové se jako první představil Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka z Luhačovic. Sbor byl založen v roce 1960. Luhačovický soubor jako známé hudební těleso vystupoval na mnoha místech naší republiky i v zahraničí. V červnu 2013 zorganizoval za vydatné pomoci Města Luhačovice poprvé Svátek sborového zpěvu u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. V repertoáru souboru se objevily skladby světské a duchovní hudby od renesance až po současnost. V polovině koncertu se k Luhačovickému souboru přidal Jesenický smíšený pěvecký sbor pod taktovkou Jitky Melicheríkové. Oba soubory společně zazpívaly skladbu "Intrada a capella" od Henryho ó Milsby a "Canticorum iubilo" od F. Händela. Jesenický sbor byl založen v roce 1998. Jeho repertoár je ovšem široký. Od skladeb renesančních přes klasické až po soudobé moderní. Toto pěvecké těleso pořádá pravidelné koncerty v jeskyních na Špičáku, pro klienty Priessnitzových lázní apod. Na své koncerty si zve zajímavé hosty z hudební branže z Jesenicka. Oba soubory sklidily za svůj výkon obrovský potlesk.