SPOLEK HORNÍ A DOLNÍ ÚDOLÍ

Přelomový rok 2019 pro kapli sv. Anny

v Horním Údolí

V letních měsících došlo v rámci procesu obnovy kaple sv. Anny naším spolkem ke třem významným událostem. Postupně bylo dokončeno její velkorysé a moderně řešené kompletní zastřešení, které bylo zároveň stavebně-technicky i finančně velmi náročné. V pátek 28. 6. 2019 byl ve zvoniččce kaple zavěšen a následně úspěšně odzkoušen zvon, čímž byl symbolicky vdechnut obnovené kapli nový život a zároveň zahájena nová etapa její existence. A do třetice se v sobotu 31. 8. 2019 uskutečnila historicky první kulturní akce přímo v prostorách kaple, a to již 4. benefiční koncert na podporu její obnovy. Na koncertě před do posledního místa zaplněnou kaplí vystoupili: Dalibor Hrda (zpěv), Veronika Machainová (kytara) a Emil Machain (vibrafon). Děkujeme všem účinkujícím i posluchačům koncertu za účast a projevenou pomoc!

 

POMOZTE NÁM I VY ZACHRÁNIT

KAPLI SV. ANNY V HORNÍM ÚDOLÍ!!!

Přispět můžete jakoukoliv částkou přímo na účet našeho spolku č. 281087826/0300 nebo nově zřízenou dárcovskou SMS ve tvaru DMS ANNA 60 nebo DMS ANNA 90 zaslanou na telefonní číslo 87777 (dar ve výši 60 Kč nebo 90 Kč). Více informací o možnostech spolufinancování náročné obnovy kaple sv. Anny či jiné stavebně-technické pomoci Vám poskytneme telefonicky na číslech 602 724 224 nebo 602 719 672 a prostřednictvím e-mailové pošty: e.mamon@profimedia-cz.cz nebo rene.musila@kofola.cz

facebook našeho spolku

 

 

Kostel sv. Acháce v Dolním Údolí

Zděný kostel sv. Acháce v dnešní podobě byl vybudován v letech 1911-1912. Nejcennějším uměleckým dílem kostela je boční mramorový oltář od významného slezského akademického sochaře Josefa Obetha. Sochy na hlavním dřevěném oltáři byly vytvořeny v místní sochařské dílně rodiny Kutzerů a výmalbu kostela provedl zlatohorský rodák Emil Brendel. Dlouho chátrající kostel převzal do své péče náš spolek a ihned začaly náročné opravy střechy, fasády i interiéru kostela, jeho okolí bylo vyčištěno a vhodně upraveno.

V současné době nabízí kostel sv. Acháce široké využití - uskutečňují se zde pravidelné vánoční bohoslužby, pořádají se zde svatby, koncerty a výstavy. Mobiliář kostela je uzpůsoben tak, aby byla zajištěna v maximální možné míře variabilita prostoru pro různé společenské, kulturní a duchovní akce. Po předchozí dohodě je kostel otevřený a přístupný pro všechny turisty, návštěvníky kraje i širokou veřejnost. Zájemci o prohlídky nebo pronájem prostor kostela prosím volejte na telefonní číslo 734 106 023 nebo pište e-mailem na marian.holberg@seznam.cz.

 

pro vstup do fotogalerie klikněte zde: sv. Achác - fotogalerie

 

 

Kaple sv. Anny v Horním Údolí

Záchrana a náročná obnova zdevastované kaple sv. Anny v Horním Údolí se započala v roce 2016. Nejprve byla naším spolkem odkoupena ruina kaple i s přilehlými pozemky a vypracován projekt její rekonstrukce a postupné revitalizace. Projekt počítá s moderním a progresivním architektonicko-technickým řešením opravy vlastního objektu kaple a zároveň s co nejširší variabilitou uspořádání vnitřního prostoru tak, aby umožnil její trvalé využití pro různé výtvarné či hudební akce. Po přípravné fázi spočívající ve vyčištění okolí poutního místa, vykácení náletových a nemocných dřevin, vyvezení stavební sutě z prostoru kaple i z jejího okolí a statickém zajištění objektu byly zahájeny odborné stavební práce na opravě kaple podle schváleného projektu.     

Zahájené stavebně-rekonstrukční práce spočívaly v rozebrání a znovupostavení poškozené nejvyšší stavební části průčelí kaple, odstranění zbytků zcela zdevastované kupole nad presbytářem, rozebrání a obnovení staticky narušené stropní klenby před presbytářem a postupném rozebrání a obnovení všech poškozených nadokenních cihlových oblouků. Následně byly realizovány opravy narušeného a dozdění chybějícího obvodového zdiva kaple tak, aby mohlo být ztuženo a staticky svázáno železobetonovým monolitickým věncem. Veškerá naše aktivita postupně směřovala k tomu, aby byl objekt dostatečně zajištěn proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

V první fázi obnovy kaple sv. Anny byla podstatná většina stavebních prací prováděna svépomocí a formou organizovaných sobotních brigád členy našeho spolku a ostatními aktivními lidmi z Horního a Dolního Údolí i Zlatých Hor. Ve druhé fázi již však převažovaly odborné stavební práce, které bylo možno realizovat pouze externími stavebními a montážními firmami. Z tohoto důvodu bylo nadmíru klíčové zajistit dostatečné vícezdrojové financování tohoto projektu, které dosud stále ještě leželo na bedrech iniciátorů obnovy kaple z řad našich členů a na velkorysých sponzorských darech spřízněných firem i města Zlatých Hor.

Stavební práce následně úspěšně pokračovaly montáží žárově zinkované ocelové střešní nosné konstrukce, která byla ve své spodní a okrajové části pokryta břidlicovými šablonami a v horní hřebenové části střechy byly dle projektu instalovány skleněné střešní tabule. Tímto okamžikem došlo po mnoha letech obnažení vnitřních prostor kaple k jejímu úplnému zastřešení. Zároveň byly kompletně dokončeny omítky na cihlovém zdivu. Obnovené kapli sv. Anny symbolicky znovu vdechl život požehnaný zvon, který byl zavěšen v její zvoničce a úspěšně odzkoušen. 

pro více informací klikněte níže:

poutní místo sv. Anny

projekt obnovy kaple

sv. Anna - fotogalerie

Novinky

Výstava "Jirka Glos - sochy, obrazy a jiné"

28.08.2019 11:16
Ve dnech 27.7. – 11.8. 2019 se v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí konala výstava uměleckých děl místního řezbáře a malíře  Jirky Glose, který posledních 35 let svého života strávil v Dolním Údolí. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 27.7.2019 v 17...

Poděkování a výzva

11.07.2019 13:58
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit a zůčastnili se v tak hojném počtu již 3. benefičního koncertu s názvem "Bluegrass v Údolí" konaného 15. června v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí. Zároveň děkujeme všem brigádníkům, kteří se sešli v sobotu 6. července u kaple sv. Anny v Horním Údolí...

První letošní brigáda na sv. Anně dne 6. 7. 2019

11.06.2019 19:22
Stavební práce na obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí během uplynulých jarních měsíců opět výrazně pokročily. Loni postavená ocelová střešní konstrukce byla ve své spodní a okrajové části pokryta břidlicovými šablonami, v současné době se dle projektu instalují v horní hřebenové části střechy...

Pozvánka na běžky

07.02.2019 09:57
Náš partnerský spolek SPORTAKUS z. s. pořádá v sobotu 23. 2. 2019 v Horním Údolí již 8. ročník závodů v běhu na lyžích s názvem ZLATOHORSKÁ MAGISTRÁLA. Jedná se o veřejnou akci pro všechny věkové i výkonostní kategorie, proto neváhajte a v případě zájmu potvrďte co nejdříve svoji účast na webových...

Přání do Nového roku

08.01.2019 19:10
Přejeme všem příznivcům našeho spolku a podporovatelům našich aktivit úspěšný nový rok 2019. Nadále budeme usilovně pracovat na našich projektech, zejména na obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí. Zachovejte nám prosím i nadále Vaši přízeň.

Vánoční mše ve sv. Acháci

05.12.2018 20:16
V pátek 28. 12. 2018 se v 17:00 hodin uskuteční každoroční vánoční děkovná bohoslužba v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí. Touto bohoslužbou náš spolek symbolicky zakončí letošní rok a zváni jsou na ni všichni členové spolku, naši příznivci a podporovatelé i široká veřejnost.

Poděkování a pozvánka

04.11.2018 08:09
Děkujeme všem pravidelným i občasným brigádníkům a dalším pomocníkům, kteří nám celý letošní rok pomáhali při obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí. Na poslední brigádě jsme se sešli v hojném počtu, všechny plánované práce se tudíž podařilo dokončit. Z kaple jsme vyklidili nashromážděnou stavební...

Pozvánka na brigádu

26.09.2018 07:51
Stavební práce na obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí zdárně pokračují, podařilo se nám kompletně instalovat nosnou kovovou střešní konstrukci. Úspěšný letošní rok proto chceme zakončit úklidovou brigádou, která je plánována na sobotu 27. 10. 2018 v 9:00 hodin a na kterou jsou zváni všichni ti,...

Poděkování za pomoc

13.07.2018 12:56
Děkujeme všem brigádníkům za pomoc při obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí. V letošním roce se uskutečnily již 4 veřejně pořádané brigády, které významně pomohly a urychlily probíhající stavební práce na kapli prováděné odbornou firmou. Realizovaná obnova kaple sv. Anny pokračuje díky všem...

Letní brigáda na sv. Anně

26.06.2018 19:05
V sobotu 7. 7. 2018 od 8:00 hodin se uskuteční velmi důležitá brigáda na kapli sv. Anny v Horním Údolí. Všichni zájemci o pomoc jsou srdečně zváni. Rádi bychom vystavěli poslední část venkovního dřevěného lešení okolo kaple, proto budeme potřebovat každého silnějšího chlapa. Občerstvení je...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Novinky

Pozvánka na běžky

07.02.2019 09:57

Náš partnerský spolek SPORTAKUS z. s. pořádá v sobotu 23. 2. 2019 v Horním Údolí již 8. ročník závodů v běhu na lyžích s názvem ZLATOHORSKÁ MAGISTRÁLA. Jedná se o veřejnou akci pro všechny věkové i výkonostní kategorie, proto neváhajte a v případě zájmu potvrďte co nejdříve svoji účast na webových stránkách www.zlatohorskamagistrala.cz, kde zároveň naleznete bližší informace o závodě. Svou účastí přispějete také dobré věci, protože veškerý výtěžek ze startovného bude jako již každoročně věnován na činnost našeho spolku, v současné době zejména na obnovu kaple sv. Anny v Horním Údolí.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>