SPOLEK HORNÍ A DOLNÍ ÚDOLÍ

Přelomový rok 2019 pro kapli sv. Anny

v Horním Údolí

V letních měsících došlo v rámci procesu obnovy kaple sv. Anny naším spolkem ke třem významným událostem. Postupně bylo dokončeno její velkorysé a moderně řešené kompletní zastřešení, které bylo zároveň stavebně-technicky i finančně velmi náročné. V pátek 28. 6. 2019 byl ve zvoniččce kaple zavěšen a následně úspěšně odzkoušen zvon, čímž byl symbolicky vdechnut obnovené kapli nový život a zároveň zahájena nová etapa její existence. A do třetice se v sobotu 31. 8. 2019 uskutečnila historicky první kulturní akce přímo v prostorách kaple, a to již 4. benefiční koncert na podporu její obnovy. Na koncertě před do posledního místa zaplněnou kaplí vystoupili: Dalibor Hrda (zpěv), Veronika Machainová (kytara) a Emil Machain (vibrafon). Děkujeme všem účinkujícím i posluchačům koncertu za účast a projevenou pomoc!

 

POMOZTE NÁM I VY ZACHRÁNIT

KAPLI SV. ANNY V HORNÍM ÚDOLÍ!!!

Přispět můžete jakoukoliv částkou přímo na účet našeho spolku č. 281087826/0300 nebo nově zřízenou dárcovskou SMS ve tvaru DMS ANNA 60 nebo DMS ANNA 90 zaslanou na telefonní číslo 87777 (dar ve výši 60 Kč nebo 90 Kč). Více informací o možnostech spolufinancování náročné obnovy kaple sv. Anny či jiné stavebně-technické pomoci Vám poskytneme telefonicky na číslech 602 724 224 nebo 602 719 672 a prostřednictvím e-mailové pošty: e.mamon@profimedia-cz.cz nebo rene.musila@kofola.cz

facebook našeho spolku

 

 

Kostel sv. Acháce v Dolním Údolí

Zděný kostel sv. Acháce v dnešní podobě byl vybudován v letech 1911-1912. Nejcennějším uměleckým dílem kostela je boční mramorový oltář od významného slezského akademického sochaře Josefa Obetha. Sochy na hlavním dřevěném oltáři byly vytvořeny v místní sochařské dílně rodiny Kutzerů a výmalbu kostela provedl zlatohorský rodák Emil Brendel. Dlouho chátrající kostel převzal do své péče náš spolek a ihned začaly náročné opravy střechy, fasády i interiéru kostela, jeho okolí bylo vyčištěno a vhodně upraveno.

V současné době nabízí kostel sv. Acháce široké využití - uskutečňují se zde pravidelné vánoční bohoslužby, pořádají se zde svatby, koncerty a výstavy. Mobiliář kostela je uzpůsoben tak, aby byla zajištěna v maximální možné míře variabilita prostoru pro různé společenské, kulturní a duchovní akce. Po předchozí dohodě je kostel otevřený a přístupný pro všechny turisty, návštěvníky kraje i širokou veřejnost. Zájemci o prohlídky nebo pronájem prostor kostela prosím volejte na telefonní číslo 734 106 023 nebo pište e-mailem na marian.holberg@seznam.cz.

 

pro vstup do fotogalerie klikněte zde: sv. Achác - fotogalerie

 

 

Kaple sv. Anny v Horním Údolí

Záchrana a náročná obnova zdevastované kaple sv. Anny v Horním Údolí se započala v roce 2016. Nejprve byla naším spolkem odkoupena ruina kaple i s přilehlými pozemky a vypracován projekt její rekonstrukce a postupné revitalizace. Projekt počítá s moderním a progresivním architektonicko-technickým řešením opravy vlastního objektu kaple a zároveň s co nejširší variabilitou uspořádání vnitřního prostoru tak, aby umožnil její trvalé využití pro různé výtvarné či hudební akce. Po přípravné fázi spočívající ve vyčištění okolí poutního místa, vykácení náletových a nemocných dřevin, vyvezení stavební sutě z prostoru kaple i z jejího okolí a statickém zajištění objektu byly zahájeny odborné stavební práce na opravě kaple podle schváleného projektu.     

Zahájené stavebně-rekonstrukční práce spočívaly v rozebrání a znovupostavení poškozené nejvyšší stavební části průčelí kaple, odstranění zbytků zcela zdevastované kupole nad presbytářem, rozebrání a obnovení staticky narušené stropní klenby před presbytářem a postupném rozebrání a obnovení všech poškozených nadokenních cihlových oblouků. Následně byly realizovány opravy narušeného a dozdění chybějícího obvodového zdiva kaple tak, aby mohlo být ztuženo a staticky svázáno železobetonovým monolitickým věncem. Veškerá naše aktivita postupně směřovala k tomu, aby byl objekt dostatečně zajištěn proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

V první fázi obnovy kaple sv. Anny byla podstatná většina stavebních prací prováděna svépomocí a formou organizovaných sobotních brigád členy našeho spolku a ostatními aktivními lidmi z Horního a Dolního Údolí i Zlatých Hor. Ve druhé fázi již však převažovaly odborné stavební práce, které bylo možno realizovat pouze externími stavebními a montážními firmami. Z tohoto důvodu bylo nadmíru klíčové zajistit dostatečné vícezdrojové financování tohoto projektu, které dosud stále ještě leželo na bedrech iniciátorů obnovy kaple z řad našich členů a na velkorysých sponzorských darech spřízněných firem i města Zlatých Hor.

Stavební práce následně úspěšně pokračovaly montáží žárově zinkované ocelové střešní nosné konstrukce, která byla ve své spodní a okrajové části pokryta břidlicovými šablonami a v horní hřebenové části střechy byly dle projektu instalovány skleněné střešní tabule. Tímto okamžikem došlo po mnoha letech obnažení vnitřních prostor kaple k jejímu úplnému zastřešení. Zároveň byly kompletně dokončeny omítky na cihlovém zdivu. Obnovené kapli sv. Anny symbolicky znovu vdechl život požehnaný zvon, který byl zavěšen v její zvoničce a úspěšně odzkoušen. 

pro více informací klikněte níže:

poutní místo sv. Anny

projekt obnovy kaple

sv. Anna - fotogalerie

Novinky

Poděkování, pozvánka na benefiční koncert a na další plánované brigády

04.05.2018 20:52
Děkujeme všem účastníkům první letošní brigády na sv. Anně. Nasadili jsme vysoké pracovní tempo a úspěch se dostavil. Společnými silami se nám podařilo odstranit původní polorozpadlé cihlové nosné sloupy střechy kaple, které budou nahrazeny novými železobetonovými. Následující brigády se uskuteční...

1. brigáda na sv. Anně v roce 2018

23.04.2018 21:30
V neděli 29. 4. 2018 od 8:00 se uskuteční první letošní brigáda v rámci realizovaného projektu obnovy kaple sv. Anny v Horním Údolí. Srdečně zveme všechny naše stálé i občasné obětavé pomocníky a zároveň velice rádi mezi námi přivítáme kohokoliv dalšího, kdo chce také přiložit ruku k dílu a...

Poděkování za pomoc

22.11.2017 08:23
Děkujeme všem, kteří se zůčastnili poslední letošní pořádané brigády na sv. Anně i všech předchozích námi organizovaných brigád. Obnovovaná kaple sv. Anny byla úspěšně zazimována a připravena na další stavební práce plánované na jaře příštího roku. Letošní rok společně zakončíme děkovnou...

Poslední letošní brigáda na sv. Anně

13.11.2017 19:09
V sobotu 18. 11. 2017 se od 9:00 do 12:00 hodin uskuteční krátká závěrečná "zazimovací" brigáda na sv. Anně. Budeme uklízet staveniště a připravíme obnovovanou kapli sv. Anny na přezimování. Aktuálně byly dozděny přední a zadní štítové stěny kaple včetně železobetonových věnců. Přijďte se podívat...

Informace ze stavby, změny ve výboru spolku a poděkování brigádníkům

07.10.2017 10:23
Při obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí došlo k důležité události - byl dokončen ztužující železobetonový věnec, který staticky zajišťuje celý objekt stavby. Tímto krokem je kaple připravena na bezpečné přezimování a pro úspěšné pokračování realizovaného projektu v příštím roce. Na členské schůzi...

Členská schůze spolku a brigáda na sv. Anně

13.09.2017 19:55
V pátek 29. 9. 2017 v 17:00 hodin proběhne v prostorách Penzionu v Gruntě členská schůze našeho spolku. Na programu jsou informace o plnění rozpočtu za rok 2017, příprava rozpočtu na rok 2018 a volba nového předsednictva spolku. V sobotu 30. 9. 2017 se od 8:00 do 14:00 hodin uskuteční třetí letošní...

Poděkování

05.09.2017 18:12
Děkujeme všem účastníkům 6. ročníku cyklistických závodů Zlatohorská magistrála, které proběhly 2. září 2017. Zároveň patří velký dík dobrovolným pořadatelům této již tradiční a každoročně organizované soutěže na horských kolech po okolí Horního Údolí. V letošním roce se podařilo na startovném...

Poděkování za pomoc

22.08.2017 09:04
Děkujeme všem účastníkům brigád pořádáných v rámci projektu obnovy kaple sv. Anny v Horním Údolí. S Vaší pomocí se podařilo postavit vnější dřevěné lešení okolo objektu, čímž mohou stavebně-rekonstrukční práce úspěšně pokračovat. Další plánovaná brigáda se pravděpodobně uskuteční v polovině měsíce...

2. letní brigáda na sv. Anně - pokračování stavby lešení

15.08.2017 10:30
Opakovaně zveme všechny zájemce z řad silných mužů i žen na další brigádu, která se uskuteční v sobotu 19. 8. 2017 od 8:00 hodin na sv. Anně v Horním Údolí. Budeme pokračovat ve stavbě venkovního dřevěného lešení okolo kaple zahájené minulou sobotu. Zároveň děkujeme všem účastníkům předchozí...

Letní brigáda na sv. Anně - stavba lešení

08.08.2017 09:07
Zveme všechny zájemce z řad silných mužů i žen na brigádu, která se uskuteční v sobotu 12. 8. 2017 od 8:00 hodin na sv. Anně v Horním Údolí. Hlavním úkolem je postavit dřevěné lešení zvenčí kaple, aby mohla úspěšně pokračovat její náročná obnova zahájená na začátku tohoto léta po předchozích...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Novinky

Výstava "Jirka Glos - sochy, obrazy a jiné"

28.08.2019 11:16

Ve dnech 27.7. – 11.8. 2019 se v kostele sv. Acháce v Dolním Údolí konala výstava uměleckých děl místního řezbáře a malíře  Jirky Glose, který posledních 35 let svého života strávil v Dolním Údolí. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 27.7.2019 v 17 hodin. Vernisáže se zúčastnilo cca 150 příznivců tvorby Jirky Glose. A nutno říct , že se bylo na co dívat. Vystaveny byly obrazy z počáteční fáze tvorby, sochy ušité na míru kamarádům, židle s vyřezávanými opěradly, sochy jen tak pro radost a mnoho a mnoho dalšího. Celkem se pořadatelům podařilo shromáždit na 80 uměleckých děl. Součástí expozice byla i část věnovaná vzpomínce na našeho bývalého kamaráda. K vidění byla spousta fotek, řezbářské nástroje a další zajímavé věci z osobního života. Po vernisáži byla výstava otevřena denně a nutno říct, že možnost zhlédnutí využilo mnoho zlatohoráků a prázdninových návštěvníků Zlatohorska. Celkem pořadatelé napočítali na 400 návštěvníků této zajímavé akce. Dokonce jsme přivítali i hosty z Německa , Francie a Indie. Výstavu zorganizovali členové spolku Spolek Horní a Dolní Údolí, kteří výbornou propagací a zajímavým obsahem dokázali zdařile přilákat zájemce o kulturu do této zajímavé části Zlatohorska. Připomeňme, že Spolek Horní a Dolní Údolí, kromě pořádání obdobných kulturních akcí, postupně opravuje kostel sv. Acháce v Dolním Údolí a kapli sv. Anny v Horním Údolí. Veškeré výtěžky z těchto kulturních akcí jsou použity právě na opravy obou výše zmíněných budov. Závěrem chceme poděkovat všem organizátorům za jejich pomoc při přípravě a v průběhu akce, všem kteří zapůjčili exponáty na výstavu a všem sponzorům.

Děkujeme všem dárcům (jednotlivcům i firmám) za poskytnuté finanční prostředky i technickou pomoc při obnově zdevastované kaple sv. Anny. Velice si vážíme Vaší podpory, bez které by nebylo možné poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí znovu oživit. Uvítáme jakoukoliv Vaši další pomoc při záchraně této sakrální památky.

facebook našeho spolku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>