SPOLEK HORNÍ A DOLNÍ ÚDOLÍ

Na sv. Anně dojde k významné události

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 v 18:00 hodin proběhne v prostorách kaple sv. Anny v Horním Údolí k žehnání zvonu, který bude následující den, v pátek, zavěšen ve zvoniččce kaple. Přijďte s námi vdechnout obnovené kapli nový život a zahájit tak novou etapu její existence. 

 

POMOZTE NÁM I VY ZACHRÁNIT

KAPLI SV. ANNY V HORNÍM ÚDOLÍ!!!

Přispět můžete jakoukoliv částkou přímo na účet našeho spolku č. 281087826/0300 nebo nově zřízenou dárcovskou SMS ve tvaru DMS ANNA 60 nebo DMS ANNA 90 zaslanou na telefonní číslo 87777 (dar ve výši 60 Kč nebo 90 Kč). Více informací o možnostech spolufinancování náročné obnovy kaple sv. Anny či jiné stavebně-technické pomoci Vám poskytneme telefonicky na číslech 602 724 224 nebo 602 719 672 a prostřednictvím e-mailové pošty: e.mamon@profimedia-cz.cz nebo rene.musila@kofola.cz

facebook našeho spolku

 

 

Kostel sv. Acháce v Dolním Údolí

Zděný kostel sv. Acháce v dnešní podobě byl vybudován v letech 1911-1912. Nejcennějším uměleckým dílem kostela je boční mramorový oltář od významného slezského akademického sochaře Josefa Obetha. Sochy na hlavním dřevěném oltáři byly vytvořeny v místní sochařské dílně rodiny Kutzerů a výmalbu kostela provedl zlatohorský rodák Emil Brendel. Dlouho chátrající kostel převzal do své péče náš spolek a ihned začaly náročné opravy střechy, fasády i interiéru kostela, jeho okolí bylo vyčištěno a vhodně upraveno.

V současné době nabízí kostel sv. Acháce široké využití - uskutečňují se zde pravidelné vánoční bohoslužby, pořádají se zde svatby, koncerty a výstavy. Mobiliář kostela je uzpůsoben tak, aby byla zajištěna v maximální možné míře variabilita prostoru pro různé společenské, kulturní a duchovní akce. Po předchozí dohodě je kostel otevřený a přístupný pro všechny turisty, návštěvníky kraje i širokou veřejnost. Zájemci o prohlídky nebo pronájem prostor kostela prosím volejte na telefonní číslo 734 106 023 nebo pište e-mailem na marian.holberg@seznam.cz.

 

pro vstup do fotogalerie klikněte zde: sv. Achác - fotogalerie

 

 

Kaple sv. Anny v Horním Údolí

Záchrana a náročná obnova zdevastované kaple sv. Anny v Horním Údolí se započala v roce 2016. Nejprve byla naším spolkem odkoupena ruina kaple i s přilehlými pozemky a vypracován projekt její rekonstrukce a postupné revitalizace. Projekt počítá s moderním a progresivním architektonicko-technickým řešením opravy vlastního objektu kaple a zároveň s co nejširší variabilitou uspořádání vnitřního prostoru tak, aby umožnil její trvalé využití pro různé výtvarné či hudební akce. Po přípravné fázi spočívající ve vyčištění okolí poutního místa, vykácení náletových a nemocných dřevin, vyvezení stavební sutě z prostoru kaple i z jejího okolí a statickém zajištění objektu byly zahájeny odborné stavební práce na opravě kaple podle schváleného projektu.     

Zahájené stavebně-rekonstrukční práce spočívaly v rozebrání a znovupostavení poškozené nejvyšší stavební části průčelí kaple, odstranění zbytků zcela zdevastované kupole nad presbytářem, rozebrání a obnovení staticky narušené stropní klenby před presbytářem a postupném rozebrání a obnovení všech poškozených nadokenních cihlových oblouků. Následně byly realizovány opravy narušeného a dozdění chybějícího obvodového zdiva kaple tak, aby mohlo být ztuženo a staticky svázáno železobetonovým monolitickým věncem. Veškerá naše aktivita postupně směřovala k tomu, aby byl objekt dostatečně zajištěn proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

V první fázi obnovy kaple sv. Anny byla podstatná většina stavebních prací prováděna svépomocí a formou organizovaných sobotních brigád členy našeho spolku a ostatními aktivními lidmi z Horního a Dolního Údolí i Zlatých Hor. Ve druhé fázi již však převažovaly odborné stavební práce, které bylo možno realizovat pouze externími stavebními a montážními firmami. Z tohoto důvodu bylo nadmíru klíčové zajistit dostatečné vícezdrojové financování tohoto projektu, které dosud stále ještě leželo na bedrech iniciátorů obnovy kaple z řad našich členů a na velkorysých sponzorských darech spřízněných firem i města Zlatých Hor.

Stavební práce následně úspěšně pokračovaly montáží žárově zinkované ocelové střešní nosné konstrukce, která byla ve své spodní a okrajové části pokryta břidlicovými šablonami a v horní hřebenové části střechy byly dle projektu instalovány skleněné střešní tabule. Tímto okamžikem došlo po mnoha letech obnažení vnitřních prostor kaple k jejímu úplnému zastřešení. Zároveň byly kompletně dokončeny omítky na cihlovém zdivu. Obnovené kapli sv. Anny symbolicky znovu vdechne život požehnaný zvon, který bude zavěšen v její zvoničce. 

pro více informací klikněte níže:

poutní místo sv. Anny

projekt obnovy kaple

sv. Anna - fotogalerie

Novinky

Poděkování za pomoc

22.11.2017 08:23
Děkujeme všem, kteří se zůčastnili poslední letošní pořádané brigády na sv. Anně i všech předchozích námi organizovaných brigád. Obnovovaná kaple sv. Anny byla úspěšně zazimována a připravena na další stavební práce plánované na jaře příštího roku. Letošní rok společně zakončíme děkovnou...

Poslední letošní brigáda na sv. Anně

13.11.2017 19:09
V sobotu 18. 11. 2017 se od 9:00 do 12:00 hodin uskuteční krátká závěrečná "zazimovací" brigáda na sv. Anně. Budeme uklízet staveniště a připravíme obnovovanou kapli sv. Anny na přezimování. Aktuálně byly dozděny přední a zadní štítové stěny kaple včetně železobetonových věnců. Přijďte se podívat...

Informace ze stavby, změny ve výboru spolku a poděkování brigádníkům

07.10.2017 10:23
Při obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí došlo k důležité události - byl dokončen ztužující železobetonový věnec, který staticky zajišťuje celý objekt stavby. Tímto krokem je kaple připravena na bezpečné přezimování a pro úspěšné pokračování realizovaného projektu v příštím roce. Na členské schůzi...

Členská schůze spolku a brigáda na sv. Anně

13.09.2017 19:55
V pátek 29. 9. 2017 v 17:00 hodin proběhne v prostorách Penzionu v Gruntě členská schůze našeho spolku. Na programu jsou informace o plnění rozpočtu za rok 2017, příprava rozpočtu na rok 2018 a volba nového předsednictva spolku. V sobotu 30. 9. 2017 se od 8:00 do 14:00 hodin uskuteční třetí letošní...

Poděkování

05.09.2017 18:12
Děkujeme všem účastníkům 6. ročníku cyklistických závodů Zlatohorská magistrála, které proběhly 2. září 2017. Zároveň patří velký dík dobrovolným pořadatelům této již tradiční a každoročně organizované soutěže na horských kolech po okolí Horního Údolí. V letošním roce se podařilo na startovném...

Poděkování za pomoc

22.08.2017 09:04
Děkujeme všem účastníkům brigád pořádáných v rámci projektu obnovy kaple sv. Anny v Horním Údolí. S Vaší pomocí se podařilo postavit vnější dřevěné lešení okolo objektu, čímž mohou stavebně-rekonstrukční práce úspěšně pokračovat. Další plánovaná brigáda se pravděpodobně uskuteční v polovině měsíce...

2. letní brigáda na sv. Anně - pokračování stavby lešení

15.08.2017 10:30
Opakovaně zveme všechny zájemce z řad silných mužů i žen na další brigádu, která se uskuteční v sobotu 19. 8. 2017 od 8:00 hodin na sv. Anně v Horním Údolí. Budeme pokračovat ve stavbě venkovního dřevěného lešení okolo kaple zahájené minulou sobotu. Zároveň děkujeme všem účastníkům předchozí...

Letní brigáda na sv. Anně - stavba lešení

08.08.2017 09:07
Zveme všechny zájemce z řad silných mužů i žen na brigádu, která se uskuteční v sobotu 12. 8. 2017 od 8:00 hodin na sv. Anně v Horním Údolí. Hlavním úkolem je postavit dřevěné lešení zvenčí kaple, aby mohla úspěšně pokračovat její náročná obnova zahájená na začátku tohoto léta po předchozích...

Pouť v Horním Údolí

29.06.2017 22:08
Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné zorganizovala dne 24. června 2017 pouť ke sv. Janu Křtiteli. Bohoslužbu v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Údolí sloužil P. Mariusz Tomasz Banaszczyk ze Zlatých Hor za doprovodu varhan a malého pěveckého sboru. Po bohoslužbě následovalo hromadné...

1. benefiční koncert

01.06.2017 21:27
V sobotu 27. 5. 2017 proběhl v prostorách kostela sv. Acháce v Dolním Údolí 1. benefiční koncert s příznačným názvem "Bluegrass v Údolí". Vystoupila zde opavská bluegrassová kapela Bluegrass Comeback v sestavě banja, mandolína, kytary, housle, basová kytara a zpěv s prezentací typické hudby ze...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Novinky

První letošní brigáda na sv. Anně dne 6. 7. 2019

11.06.2019 19:22

Stavební práce na obnově kaple sv. Anny v Horním Údolí během uplynulých jarních měsíců opět výrazně pokročily. Loni postavená ocelová střešní konstrukce byla ve své spodní a okrajové části pokryta břidlicovými šablonami, v současné době se dle projektu instalují v horní hřebenové části střechy skleněné střešní tabule a zároveň se již dokončují omítky na kapli. Plánovaná brigáda se uskuteční v sobotu 6. 7. 2019, v den vzpomínky na upálení mistra Jana Husa. Sraz je v 8:00 hodin ráno přímo na místě, budeme společně sekat trávu a likvidovat náletové dřeviny na pozemku poutního místa, upravovat plochy po likvidacu pařezů, vybírat kameny z hromad po terénních úpravách a uklízet okolí kaple. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Děkujeme všem dárcům (jednotlivcům i firmám) za poskytnuté finanční prostředky i technickou pomoc při obnově zdevastované kaple sv. Anny. Velice si vážíme Vaší podpory, bez které by nebylo možné poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí znovu oživit. Uvítáme jakoukoliv Vaši další pomoc při záchraně této sakrální památky.

facebook našeho spolku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>