SPOLEK HORNÍ A DOLNÍ ÚDOLÍ

5 let obnovy kaple sv. Anny

V letošním roce slavíme 5 let obnovy kaple sv. Anny v Horním Údolí. Na počest tohoto významného výročí se chystáme uspořádat koncert (jakmile to aktuální epidemická situace dovolí). V kostele sv. Acháce v Dolním Údolí i přímo na sv. Anně jsou nadále plánovány další svatební obřady. V současné době probíhají přípravy na osazení venkovního nasvětlení objektu kaple, instalaci betonových dveří s reliéfem a nových okenních vitráží, které budou navržené bývalým prezidentským kandidátem a všestranným umělcem Vladimírem Franzem. V rámci hospodaření s lesem jsme vybrali firmu a vykáceli kůrovcem napadené stromy na přilehlých pozemcích poutního místa. Velké poděkování našeho spolku patří městu Zlaté Hory za pravidelně a stědře poskytované každoroční dotace na naše aktivity.   

 

reportáž České televize ze dne 14. 10. 2021

 

článek o kapli sv. Anny na internetovém portále Deník.cz

reportáž České televize o obnově kaple v Horním Údolí

článek o kapli sv. Anny na internetovém portále Novinky.cz

 

 

POMOZTE NÁM I VY ZACHRÁNIT

KAPLI SV. ANNY V HORNÍM ÚDOLÍ!!!

Přispět můžete jakoukoliv částkou přímo na účet našeho spolku č. 281087826/0300 nebo nově zřízenou dárcovskou SMS ve tvaru DMS ANNA 60 nebo DMS ANNA 90 zaslanou na telefonní číslo 87777 (dar ve výši 60 Kč nebo 90 Kč). Více informací o možnostech spolufinancování náročné obnovy kaple sv. Anny či jiné stavebně-technické pomoci Vám poskytneme telefonicky na číslech 602 724 224 nebo 602 719 672 a prostřednictvím e-mailové pošty: e.mamon@profimedia-cz.cz nebo rene.musila@kofola.cz

 

facebook našeho spolku

 

 

Kostel sv. Acháce v Dolním Údolí

Zděný kostel sv. Acháce v dnešní podobě byl vybudován v letech 1911-1912. Nejcennějším uměleckým dílem kostela je boční mramorový oltář od významného slezského akademického sochaře Josefa Obetha. Sochy na hlavním dřevěném oltáři byly vytvořeny v místní sochařské dílně rodiny Kutzerů a výmalbu kostela provedl zlatohorský rodák Emil Brendel. Dlouho chátrající kostel převzal do své péče náš spolek a ihned začaly náročné opravy střechy, fasády i interiéru kostela, jeho okolí bylo vyčištěno a vhodně upraveno.

V současné době nabízí kostel sv. Acháce široké využití - uskutečňují se zde pravidelné vánoční bohoslužby, pořádají se zde svatby, koncerty a výstavy. Mobiliář kostela je uzpůsoben tak, aby byla zajištěna v maximální možné míře variabilita prostoru pro různé společenské, kulturní a duchovní akce. Po předchozí dohodě je kostel otevřený a přístupný pro všechny turisty, návštěvníky kraje i širokou veřejnost. Zájemci o prohlídky nebo pronájem prostor kostela prosím volejte na telefonní číslo 734 106 023 nebo pište e-mailem na marian.holberg@seznam.cz.

 

pro vstup do fotogalerie klikněte zde: sv. Achác - fotogalerie

 

 

Kaple sv. Anny v Horním Údolí

Záchrana a náročná obnova zdevastované kaple sv. Anny v Horním Údolí se započala v roce 2016. Nejprve byla naším spolkem odkoupena ruina kaple i s přilehlými pozemky a vypracován projekt její rekonstrukce a postupné revitalizace. Projekt počítá s moderním a progresivním architektonicko-technickým řešením opravy vlastního objektu kaple a zároveň s co nejširší variabilitou uspořádání vnitřního prostoru tak, aby umožnil její trvalé využití pro různé výtvarné či hudební akce. Po přípravné fázi spočívající ve vyčištění okolí poutního místa, vykácení náletových a nemocných dřevin, vyvezení stavební sutě z prostoru kaple i z jejího okolí a statickém zajištění objektu byly zahájeny odborné stavební práce na opravě kaple podle schváleného projektu.     

Zahájené stavebně-rekonstrukční práce spočívaly v rozebrání a znovupostavení poškozené nejvyšší stavební části průčelí kaple, odstranění zbytků zcela zdevastované kupole nad presbytářem, rozebrání a obnovení staticky narušené stropní klenby před presbytářem a postupném rozebrání a obnovení všech poškozených nadokenních cihlových oblouků. Následně byly realizovány opravy narušeného a dozdění chybějícího obvodového zdiva kaple tak, aby mohlo být ztuženo a staticky svázáno železobetonovým monolitickým věncem. Veškerá naše aktivita postupně směřovala k tomu, aby byl objekt dostatečně zajištěn proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

V první fázi obnovy kaple sv. Anny byla podstatná většina stavebních prací prováděna svépomocí a formou organizovaných sobotních brigád členy našeho spolku a ostatními aktivními lidmi z Horního a Dolního Údolí i Zlatých Hor. Ve druhé fázi již však převažovaly odborné stavební práce, které bylo možno realizovat pouze externími stavebními a montážními firmami. Z tohoto důvodu bylo nadmíru klíčové zajistit dostatečné vícezdrojové financování tohoto projektu, které dosud stále ještě leželo na bedrech iniciátorů obnovy kaple z řad našich členů a na velkorysých sponzorských darech spřízněných firem i města Zlatých Hor.

Stavební práce následně úspěšně pokračovaly montáží žárově zinkované ocelové střešní nosné konstrukce, která byla ve své spodní a okrajové části pokryta břidlicovými šablonami a v horní hřebenové části střechy byly dle projektu instalovány skleněné střešní tabule. Tímto okamžikem došlo po mnoha letech obnažení vnitřních prostor kaple k jejímu úplnému zastřešení. Zároveň byly kompletně dokončeny omítky na cihlovém zdivu. Obnovené kapli sv. Anny symbolicky znovu vdechl život požehnaný zvon, který byl zavěšen v její zvoničce a úspěšně odzkoušen. 

 

pro více informací klikněte níže:

poutní místo sv. Anny

projekt obnovy kaple

sv. Anna - fotogalerie 

Novinky

Schůze spolku a brigáda

20.05.2021 12:38
Schůze spolku Horní a Dolní Údolí z.s. proběhne v pátek 4. 6. 2021 od 18:00 hodin v Penzionu v Gruntě v Dolním Údolí. Na programu je projednání plnění rozpočtu za rok 2020, plán hospodaření v roce 2021, harmonogram prací na sv. Anně a dlouhodobé záměry spolku. Zváni jsou všichni členové spolku i...

PF 2021

11.12.2020 19:27
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce 2021 přejeme všem příznivcům spolku, podporovatelům našich aktivit, dárcům a pravidelným sponzorům. Končící rok 2020 byl pro náš spolek a kapli sv. Anny v Horním Údolí i přes komplikace spojené s koronavirovou pandemií velmi...

Podzimní brigáda na sv. Anně

16.09.2020 11:29
V sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 hodin se uskuteční poslední letošní brigáda na kapli sv. Anny v Horním Údolí. Na programu brigády je položení odvodňujících drenáží okolo objektu kaple a jejich usazení a obsypání přivezeným kamenivem, instalace zemního elektrického kabelu a jeho zasypání prosívkou a...

Poděkování dárcům a podporovatelům

10.09.2020 13:58
Děkujeme všem účinkujícím i návštěvníkům benefičního koncertu Táni Wajs. Přímo na koncertě se na dobrovolném vstupném vybralo 41 tisíc Kč, farníci z Ostravy-Zábřehu nám přivezli ještě dalších 25 tisíc Kč jako dar na obnovu kaple sv. Anny v Horním Údolí. Každoročně nás také podporuje partnerský...

Poděkování brigádníkům a pozvánka na koncert

25.06.2020 18:49
Děkujeme všem brigádníkům, kteří se zúčastnili přesunuté jarní brigády o posledním květnovém víkendu. Tentokrát se nás sešlo výrazně více, než při předchozích akcích tohoto druhu. Podařilo se uklidit okolí kaple sv. Anny a tráva byla posekána na celém pozemku poutního místa. Uvnitř kaple bylo...

Obnovená jarní brigáda na sv. Anně

15.05.2020 13:56
V sobotu 30. 5. 2020 od 8:00 hodin se uskuteční obnovená pozdně jarní brigáda na kapli sv. Anny v Horním Údolí. Stavební práce se i přes nepříjemnou a omezující koronavirovou pandemii nezastavily a náš spolek tudíž znovu povolává všechny brigádníky k další plánované akci. V uplynulých několika...

Jarní brigády na sv. Anně

23.03.2020 13:00
Vzhledem k šířící se koronavirové pandemii jsme byli nuceni zrušit všechny plánované brigády. Děkujeme za pochopení. V sobotu 21. 3. 2020 od 8:00 hodin se uskuteční první letošní brigáda na kapli sv. Anny v Horním Údolí. Hlavním účelem brigády jsou přípravné práce pro následující rozšířenou...

Úspěšný nový rok 2020

07.01.2020 11:48
Přejeme všem příznivcům spolku, podporovatelům našich aktivit, dárcům a pravidelným sponzorům úspěšný nový rok 2020. Již uplynulý rok 2019 byl pro nás a zejména pro kapli sv. Anny v Horním Údolí doslova přelomový. Zachovejte nám proto prosím i nadále Vaši přízeň.

Vánoční mše v Acháci

08.12.2019 20:22
V sobotu 28. 12. 2019 v 17 hodin bude sloužena v kostele sv. Acháce děkovná bohoslužba za všechny sponzory, dárce a pomocníky, kteří se podílejí na opravách kostela sv. Acháce v Dolním Údolí a obnově poutního místa sv. Anny a Marty v Horním Údolí. Po mši se budou zpívat vánoční koledy, občerstvení...

Poděkování za podporu

10.11.2019 19:59
Děkujeme všem návštěvníkům koncertu Hany Fialové, konaném v kapli sv. Anny v Horním Údolí. Benefiční koncert proběhl ve zcela zaplněném prostoru kaple v nadšené atmosféře, účinkující byli odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Na vstupném se vybrala neuvěřitelná částka, a to 39.554,- Kč! Poděkování...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Schůze spolku a brigáda

20.05.2021 12:38

Schůze spolku Horní a Dolní Údolí z.s. proběhne v pátek 4. 6. 2021 od 18:00 hodin v Penzionu v Gruntě v Dolním Údolí. Na programu je projednání plnění rozpočtu za rok 2020, plán hospodaření v roce 2021, harmonogram prací na sv. Anně a dlouhodobé záměry spolku. Zváni jsou všichni členové spolku i jeho příznivci a podporovatelé. V sobotu 12. 6. 2021 se uskuteční první letošní brigáda na sv. Anně. V plánu máme úklid lesa po těžbě dřeva a sekání trávy. Sraz všech zájemců je v 8:00 hodin u kaple sv. Anny v Horním Údolí. Kdo může, vezměte prosím křovinořezy sebou. Občerstvení je zajištěno.

Děkujeme všem dárcům (jednotlivcům i firmám) za poskytnuté finanční prostředky i technickou pomoc při obnově kaple sv. Anny. Velice si vážíme Vaší podpory, bez které by nebylo možné poutní místo sv. Anny a Marty v Horním Údolí znovu oživit. Uvítáme jakoukoliv Vaši další pomoc při záchraně této sakrální památky.

facebook našeho spolku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>